Odprawa celna – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Wszelkie towary sprowadzane z krajów nienależących do Unii Europejskiej muszę przejść odprawę celną. Warunkiem sprawnej i bezproblemowej odprawy są prawidłowe dokumenty.

Odprawa celna to nic innego jak kontrola wymaganych dokumentów oraz towarów. Jest procedurą, z którą spotyka się każdy przedsiębiorca sprowadzający produkty spoza Unii Europejskiej. Procedura ma na celu ustalenie kategorii towaru oraz pobór odpowiednich należności. Warto zapoznać się z szeregiem wymaganych dokumentów, które są niezbędne podczas importu towarów. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Dokumenty na odprawę celną

Faktura handlowa

Jednym z dokumentów, które muszą zostać okazane w trakcie odprawy celnej, jest faktura handlowa, czyli formalny dokument z potwierdzeniem zapłaty. Faktura handlowa jest sporządzana na podstawie umowy i powinna zawierać wyszczególnione towary oraz warunki płatności. W handlu zagranicznym nie są wymagane takie dane jak NIP czy VAT. Informacje, które muszą znaleźć się na fakturze handlowej to między innymi:

• nazwa i adres sprzedającego,
• numer faktury,
• data wystawienia faktury,
• nazwa oraz dane importera,
• wartość całości towaru,
• pochodzenie towaru.

Ponadto, dokument powinien być zatytułowany “Commercial Invoice”. Wówczas będziemy mieć pewność, że faktura posiada moc dokumentu podatkowego.

Lista pakowa/załadowcza

Lista pakowa jest dokumentem, który powinien zostać przygotowany przez nadawcę. Zawiera szczegółowe informacje o ładunku oraz pełną listę wszystkich elementów znajdujących się w kontenerze:

• całkowitą liczbę sztuk,
• całkowitą liczbę opakowań,
• wagę netto,
• brutto,
• kubaturę.

List przewozowy

List przewozowy jest niezbędnym dokumentem podczas odprawy celnej. Powinien zostać wystawiony przez spedytora, bądź przewoźnika w kraju nadania.
Aby odebrać importowany towar podczas odprawy celnej, należy przedstawić:

• Telex Release – dokument wydany w formie cyfrowej,
• lub Express B/L / Sea waybill, który może być wydany zamiast oryginału,
• lub oryginalny konosament.

Potwierdzenie płatności

Urzędy celne chcą mieć pewność, że za dany towar zapłacono tyle, ile podaje faktura. Wyższa płatność przy niższej kwocie na fakturze może oznaczać, że dany przedsiębiorca może mieć niekorzystne intencje, np. unikanie opłaty należnej kwoty VAT i cła. Potwierdzenie płatności jest wymagane w momencie weryfikacji wartości towaru.

Świadectwo pochodzenia towaru

Świadectwo pochodzenia, czyli COO potwierdza, że dany towar pochodzi z kraju, z którego został dostarczony.

Certyfikat CE

Niektóre produkty muszą posiadać certyfikat CE, który potwierdza, że dany towar spełnia normy Dyrektywy Nowego Podejścia (zgodność, bezpieczeństwo i jakość). Do tego typu przedmiotów należą między innymi:

• dźwigi i windy,
• sprzęt medyczny,
• sprzęt elektryczny,
• koleje linowe,
• kotły wodne,
• urządzenia radiowe,
• środki ochrony osobistej.

Certyfikat CE powinien zawierać nazwę wnioskodawcy oraz producenta, wraz z ich adresami. Oprócz tego, na certyfikacie powinny znaleźć się również takie dane jak nazwa i model produktu, oraz normy, jakie zostały wzięte pod uwagę w trakcie badania (Test standards).
Certyfikat CE powinien być okazywany w towarzystwie dokumentacji z badań danego produktu.

Świadectwo CITES

To dokument, który powinien zostać okazany w momencie importu zwierząt bądź roślin. Świadectwo powinno zawierać między innymi:

• rodzaj świadectwa,
• nazwę świadectwa,
• nazwę i adres eksportera oraz importera,
• całkowitą ilość,
• kraj pochodzenia.

Innymi dokumentami, które mogą okazać się przydatne podczas odprawy celnej mogą być certyfikat fumigacji i deklaracja wartości celnej. Firma spedycyjna powinna być przygotowana na kompletację dokumentacji.

Previous post Jak modnie ubrać psa?